logo

Galvenās vērtības

Mūsu galvenās vērtības – tie ir stingri principi, pēc kuriem vadoties mēs strādājam ar klientiem un partneriem un sadarbojamies viens ar otru uzņēmuma iekšienē.

Pieņemt un veicināt pārmaiņas

Savā ikdienas darbā mēs nepārtraukti pielietojam un mudinām meklēt inovatīvus risinājumus ar mērķi paaugstināt drošību un efektivitāti. Mēs maksimāli deleģējam pilnvaras darbiniekiem, lai ikdienā panāktu radošu pieeju optimālu biznesa risinājumu meklēšanā – tas ir vienīgais veids, kā nepārtraukti paaugstināt piedāvāto produktu un pakalpojumu kvalitāti. Mēs ne tikai ietekmējamies no apkārtējās vides, bet arī paši to mainām. Katram no mums galvenais princips ir šāds:

  • Es vienmēr esmu gatavs pārmaiņām un esmu arī to iniciators un vadītājs.

Veicināt izaugsmi un izglītošanos

Mēs uzskatām, ka konkurences cīņā par klientu un tirgu, kur agri vai vēlu notiek tehnoloģisko iekārtu līmeņa, mārketinga un lobija izlīdzināšanās, līderpozīcijas tirgū nosaka Talantīgs Darbinieks. Talantīgs Darbinieks – tā ir mūsu biznesa konkurētspējas priekšrocība.

Mēs radām visus nosacījumus, lai mūsu Darbiniekiem būtu izaugsmes iespējas un pastāvīgas iespējas pilnveidot profesionālās kompetences. Darbinieki – tā ir mūsu galvenā vērtība. Mēs pastāvīgi ieguldām Darbinieku apmācībā. Dodot izaugsmes iespējas, mēs sekojam principam “attīsties vai aizej”. Katram no mums galvenie principi ir šādi::

  • Esmu ambiciozs un vienmēr tiecos uz nemitīgu izaugsmi savā profesijā, lai ar ko es nodarbotos;
  • Es nepārtraukti papildinu zināšanas par produktu, kuru es piedāvāju partneriem un klientiem.

Domāt un rīkoties maksimāli ātri

Spēja ātri reaģēt strauji mainīgajā apkārtējā vidē mums ir veiksmes atslēga ceļā uz nākotnes panākumiem. Šodien mēs cenšamies reaģēt uz jaunām idejām ātrāk nekā vakar, lai pirmie piedāvātu Klientiem jaunus produktus un risinājumus. Katram no mums galvenais princips ir šāds:

  • Es vienmēr maksimāli ātri pieņemu lēmumus un rīkojos.

Sasniegt vairāk ar mazākiem līdzekļiem

Ierobežotu resursu apstākļos mēs vienmēr cenšamies sasniegt mērķi, maksimāli efektīvi sadalot izmaksas. Katram no mums galvenais princips ir šāds:

  • Es vienmēr esmu noskaņots uz rezultātu un vienmēr cenšos izdarīt vairāk, maksimāli izmantojot visu potenciālu atkarībā no pieejamiem resursiem.

Uzticēšanās – panākumu atslēga

Mēs patiešām uzskatām, ka uzticēšanās attiecībās ar kolēģiem, klientiem un partneriem ir panākumu stūrakmens. Mūsu darbība ir pilnīgi atklāta un caurskatāma. Jebkura mūsu darbība stiprina uzticēšanos. Mūsu pienākums ir attaisnot šo uzticēšanos, tāpēc mūsu galvenais princips ir šāds:

  • Es vienmēr izpildu to, ko esmu apsolījis klientam vai kolēģim.

Komandas darbs

Mēs novērtējam komandas darba efektivitāti. Veidojot attiecības ar klientiem un kolēģiem, mēs pastiprināti pievēršam uzmanību attiecību ilgtermiņa un noturības principiem, gatavībai objektīvam dialogam, cieņai pret indivīdu. Mūsu prioritātes komandas veidošanā – tā ir entuziasma un profesionalitātes kombinācija. Katram no mums galvenais princips ir šāds:

  • Es vienmēr ar cieņu izturos pret katru uzņēmuma darbinieku un klientu un visās situācijās visaugstāk vērtēju komandas darba rezultāta sasniegšanu.